மதுரை சோமுவைப் பற்றி

1
பகவானே நினைத்தாலும் இன்னொரு சோமுவைப் படைக்க முடியாது
2
டைகர் பாராட்டிய சிங்கம்!
3
சோமு ஏழை - உணவில் - உடையில் மட்டும்
4
சோமு - தீர்க்காயுசா இருக்கட்டும் என்றார் ஜீயர்
5
சோமு இசைபட வாழ்ந்தவர்! இசையாக வாழ்ந்தவர்!
6
குருவைக் கொண்டாடிய சீடன்!
7
சுய மரியாதையை விட்டுக் கொடுக்காத மகான் சோமு!
8
மகான்கள் மெய்யுருக வாழ்த்து!
9
சோமுவின் ஆபெரியும் ஜி.ராமநாதனும்
10
இளம் இசைப்பயிர்களை வளர்த்த கலைஞன்!
11
பாடலுக்கு பாவம் தந்த கலைஞன்!
12
குலவெதய்வ பக்திக்கு குருபக்தி!
13
எது இலக்கணம்?
14
மாமனிதர்கள் போற்றிய கலைஞன்!
15
இசையில் மட்டுமல்ல; துணிவிலும் இராவணேசுவரன்தான்!
16
திரைப்படத்தை உதறிய கலைஞர்!
17
சோமுவின் குரல் வளம் சிரஞ்சீவியானது
18
பெரியோரைப் போற்றியவர்
19
சோமு குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்
20
பட்டத்தால் சோமுவுக்கு மரியாதையா? பாட்டாலா?
21
ஏழை ரசிகர்களின் நண்பன்!
22
சோமு இசையை சுவாசித்தவர்
23
எளியானின் ஏணி!
24
மாமனிதர் சோமு!
25
தமிழ் பாடிய மேதை
26
அன்பிற்கு அடிமையான கலைஞன்!
27
எளியனுக்கு எளியன்
28
அமைச்சர் துரைமுருகனை உருக வைத்த சோமு
29
குறைகளே இல்லாதவரா சோமு?
30
அபூர்வ ராகங்களைப் பாடிய ஆற்றலாளன்
31
உங்களாலும் முடியும் என்று உற்சாகமூட்டிய பேராசான்
32
இரு துருவங்கள் இணைத்த முனை!
33
காஞ்சி சங்கரரின் மொழிப்பற்றும் - இசைப்பற்றும்!
34
புதுமைகள் செய்த கலைஞன்! புதுமையாய் வாழ்ந்த கலைஞன்!
35
பாடிய கலைஞன் பாடலான கலைஞன்
36
பணத்துக்காக பாடுவதில்லை
37
பாடலாசிரியர்(சாகித்யகர்த்தா) சோமு
38
பெரியார் பாராட்டிய பெருங்கலைஞன்
39
என் குருநாதன் போட்ட பிச்சை!
40
நிறைவாழ்க்கை வாழ்ந்த நேயன்
41
அண்ணா! கடவுள் கொடுமைக்காரன் அண்ணா!